วิธีลบแคชบนอุปกรณ์ Android และ iOS

09-17-2019

วิธีการล้างแคชบนอุปกรณ์ Android

ทุก app บันทึกข้อมูลบางอย่างในแคชของ ซึ่งช่วยให้การทำงานเดียวกันอีกโดยไม่ต้องประมวลผลมาก อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการข้อมูลเดียวกันในอนาคต ขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อล้างแคชของ app ได้

  1. ไปยังการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Android ของคุณ ไปที่ “ตั้งค่า(Setting)”>> แอพ(Application)

2. จากนั้นไปที่แอพพลิเคชั่นของ W88 เพื่อจะลบแคลช

3. คลิกที่W88 แล้วคลิกที่ “ที่เก็บ”(Storage)

4. คลิกที่ “เคลียร์แคลชหรือลบแคลช”(Clear Cache)

วิธีการล้างแคชบนอุปกรณ์ iOS

Socialmedia Share