ประกาศผลผู้โชคดีโปรโมชั่นทายผลชิงของที่ระลึกจากสโมสรแอสตัน วิลล่า

12-31-2019

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้ได้รับรางวัลรางวัลจากโปรโมชั่นทายผลด้วยนะคะ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จำนวน 30 รางวัล ได้แก่

ลำดับที่ยูสเซอร์เนมคะแนนเงินรางวัลรางวัล
1T*T*C*O*A*A*118,888Aston Villa Jersey
2C*A*W*T*3*6*Z*93,888Aston Villa Jersey
3B*A*B*L*7888
4M*E*O*Z*7888
5T*E*P*S*7888
6J*C*1*47888
7K*E*0*1*7888
8K*A*K*7888
90*4*2*2*1*7888
10H*N*J*N*5*5 7888
11A*M*S*I*N 6388
12N*K*O*1*1*6388
130*4*0*0*1*5388
14P*C*M*N*Y5388
15A*M*R*1*8*5388
16N*T*A*A*2*1*9*5388
17O*I*U*A*5388
18V*N*A*5388
19O*L*I*S*L*5388
20B*Y*1*3*64388
21T*O*P*N*A*4388
22K*O*A4388
23T*N*A*H*P*5*64388
24T*A*J*A*0*3*4388
25V*E*8*9*14388
26R*B*N*8*3*4388
27A*1*5*64388
28B*O*S*E*4388
29N*R*H*G*I*4388
30T*R*U*N*R4388

Sharing